Felix_Loeffler

Dr. Felix Löffler

  • [sci.] Gruppenleiter am Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung
  • Physik
    Microarray Technology and Application
  • Gruppe: [prev.] Carl Zeiss
  • Raum: Deutschland, Potsdam